CompareComparing...

Vastuullinen matkailu ehkäisee ilmastonmuutosta

Now Reading
Vastuullinen matkailu ehkäisee ilmastonmuutosta

Vastuullisen matkailun ja kaikkialla “tapetilla olevan” ilmastonmuutoksen sanotaan käyvän yhtä matkaa käsi kädessä. Jotain pitäisi siis nopeasti tehdä maailmanlaajuisesti. Ilmastopäätösten ei haluta enää lisääntyvän, sillä kasvihuoneilmiön voimistuminen voi nostaa maapallon keskilämpötilaa tulevan vuosisadan loppuun mennessä jopa kuusi astetta.

Kaikkialla puhutaan nyt vastuullisesta ja kestävällä tavalla toteutettavasta matkailusta. Kestävä matkailu haluaa maksimoida matkailun tuomat positiiviset vaikutukset ja minimoida negatiiviset ympäristölle haittaa aiheuttavat kasvihuonepäästöt. Matkalle lähtijä voi itse valinnoillaan päättää, matkustaako vastuullisesti, luontoa ja ilmastoa kunnioittaen.

Mitä kestävän matkailun periaate käytännössä tarkoittaa?

 • Kestävän eli vastuullisen matkailun avulla käytössä olevat ympäristöresurssit optimoidaan, jotta voidaan tehokkaasti ylläpitää ja suojella kaikkia luonnon ekologisia prosesseja auttamalla säästämään sekä aitoa luonnonperintöä että biologista monimuotoisuutta.
 • Kunnioitetaan elävää kulttuuriperintöä ja perinteisiä arvoja sekä edistetään käytännössä kulttuurien välistä suvaitsevaisuutta.
 • Varmistetaan tehokkaasti kaikki ne elinkelpoiset pitkälle aikavälille sijoittuvat taloudelliset toimet, jotka voivat tarjota sekä yhteiskunnallisia että taloudellisia hyötyjä tasapuolisesti kaikille sidosryhmille.
 • Edistetään kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien laajaa osallistumista, yhteisymmärrystä ja vahvaa poliittista johtajuutta jatkuvien prosessien avulla kestävän matkailun toteutumiseksi. Seurataan kestävän matkailun vaikutuksia kaikilla maailmassa ja otetaan tarvittaessa käyttöön myös ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä.

Oletko sinä vastuullinen matkailija? Tiesitkö, että sekä tulevaan ulkomaan matkaan että mökkilomalle voi hakea edullista lainaa. Kilpailuta kätevästi lainasi verkossa ja hae edullista Lainaa 40000 juuri sen verran kuin tarvitset, jopa 40 000 euroon asti. Lainapalvelun käyttö on ilmaista eikä lainan hakeminen sido sinua mihinkään, joten tiukan taloudellisen tilanteen kohdatessa voi aina hakea edullista lainaa. Tutustu lainapalveluun jo tänään ja toteuta unelmiesi loma juuri siellä missä olet aina halunnutkin. Helppoa ja kätevää, eikö totta?

Tunne kestävän matkailun päätavoitteet

Kestävään, vastuulliseen matkailuun sisältyy monia erilaisia seikkoja, katsotaan seuraavaksi mitä ne ovat.

 • Taataan taloudellinen elinkelpoisuus, joka tarjoaa yrityksille ja monille matkakohteille pitkällä aikavälillä tapahtuvaa kilpailukykyä ja menestystä
 • Saadaan aikaan myös paikallinen vauraus maksimoimalla matkailuun liittyviä panostuksia, jotka tuovat puolestaan isäntäkohteille taloudellista hyvinvointia, kuten luomalla työpaikkoja alueille
 • Tavoitellaan sellaista sosiaalista pääomaa, joka mahdollistaa oikeudenmukaisesti ja tasaisesti jakautuvan yhteiskunnallisen aivan jokaiselle
 • Tehostetaan paikallista valvontaa suunnittelussa, kehityksessä ja päätöksenteossa sekä yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa
 • Lisätään yhteisön hyvinvointia vahvistamalla resurssien saatavuutta ja yhteiskunnallisia rakenteita
 • Lisätään biologista monimuotoisuutta tukemalla luonnonsuojelualueiden ja kaikkien luonnonvaraisten eläinten oikeudenmukaista ja hyvää kohtelua sekä yleistä eläinten suojelua. Lisätään myös kaikkia osapuolia hyödyttävää ekoturismia sekä eettistä ja vihreää matkailua, joiden avulla kunnioitetaan luontoa sekä luodaan lisää työpaikkoja ja uusia palveluita
 • Tehostetaan ympäristön kannalta hyviä uusiutuvia voimavaroja ja vastaavasti vähennetään uusiutumattomien resurssien käyttöä
 • Ylläpidetään ympäristön puhtautta minimoimalla veden, maaperän ja ilman sekä matkailualalla toimivien yritysten turistien aiheuttamien jätteiden syntyminen
 • Suositaan kiertomatkailua edistämällä samalla kiertotalouden syntymistä laajoille alueille. Kiertotalouden avulla voidaan luoda periaatteita, joiden mukaan tuotetaan sekä tavaroita että palveluita tuhlaamatta maapallon rajallisia resursseja, kuten energiaa, raaka-aineita ja vettä.

Kiertomatkailu edistää vastuullista, kestävää kehitystä, jossa jokainen, eli matkailijat, matkakohteiden isännät ja emännät sekä matkanjärjestäjät noudattavat osaltaan ympäristöystävällistä toimintatapaa.

Miten noudatetaan kiertomatkailun periaatteita?

 • Valitsemalla ja hyödyntämällä kestävien matkailumahdollisuuksien tarjontaa ja etsimällä itse vastuullisia kohteita esimerkiksi internetistä
 • Valitaan myös kuljetusvaihtoehtojen välillä lomalle lähtiessä esimerkiksi juna vai lentokone
 • Annetaan tarvittavaa asiallista palautetta matkailutarjonnan parantamiseksi
 • Tuotetaan matkailun avulla taloudellista hyvinvointia sekä matkailijoiden kotimaille että isäntämaille
Mikä on sinun reaktiosi?
Love It
0%
Like It
0%
Want It
0%
Had It
0%
Hated It
0%
Kirjailijasta
niina